Praktijk Veerle Cosemans

- Ergotherapie aan huis -

Doelgroep

 

Ieder van ons kan - op een bepaald moment in zijn of haar leven -

wel wat extra ondersteuning gebruiken

om datgene (terug) te kunnen doen

wat voor hem of haar belangrijk of zinvol is.

 

Leeftijd zou daarbij geen rol van betekenis mogen spelen.

 

Kinderen

Al spelend leren

 

Voor de ontwikkeling van kinderen is spelen heel belangrijk. 

Daarom gaan we samen op zoek naar verschillende manieren om door middel van spel tot leren en ontwikkelen te komen.

 

Huiswerkbegeleiding voor de wat oudere kinderen is ook altijd mogelijk. De focus ligt daarbij vooral op structuur aanbrengen, planning, inrichting leerplek, al spelend leren, ...

 

Terugkoppeling naar de ouder toe vind ik persoonlijk heel belangrijk.

Volwassenen

In jouw kracht staan

 

Waar loop jij plots tegenaan in je dagelijkse leven, je werk en/of vrije tijd? Heb je een fysieke beperking die het moeilijk maakt om die dingen te doen die je graag zou willen doen? Of zorgt een (doorgemaakte) ziekte ervoor dat je gehinderd wordt in je dagelijkse handelen?  (energiegebrek, ...)

 

Samen kijken we welke hindernissen je op je pad tegenkomt, wat de onderliggende oorzaak kan zijn. Om zo te komen tot een oplossing op maat zodat ook jij terug in je kracht kan komen te staan. 

Ouderen

Betekenisvol handelen

 

Ondere personen ondervinden in de loop der tijd soms problemen in het denken (geheugen) en/of het doen (aankleden, wassen, ...)

 

Bij een bezoek aan huis bespreken we wat jij belangrijk vindt om te kunnen blijven doen en gaan we samen kijken in hoeverre we dit (terug) mogelijk voor je kunnen maken.

 

Indien gewenst kan er ook advies verleend worden in verband met valpreventie, woningaanpassing, ....

Mantelzorgers

Liefde laten stromen

 

Mantelzorger zijn is niet altijd gemakkelijk. Wat neem je zelf over en wat laat je aan de ander? Hoe kan je maximaal ondersteunen zonder jezelf daarbij te verliezen?


Samen gaan we in gesprek en kijken we waar het moeilijk wordt. Maar ook wat jou eigen noden en wensen zijn. Zodat je de balans kan herstellen en de liefde kan blijven stromen.

 

Meer info kan je vinden op www.mantelzorgcoachgecos.be